ทำไม ? ต้องถั่งเช่าไอยรา

          ไอยรา ไบโอเทค เป็นเจ้าของฟาร์มผลิตถั่งเช่าสีทองที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใส่ใจในทุกขั้นตอนการเพาะเลี้ยง จนได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (GAP) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ไอยราฯ ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดขนาดใหญ่ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กระบวนการผลิตได้รับรองมาตรฐาน GMP , HACCP  ซึ่งมีบุคคลกรที่ชำนาญควบคุมในทุกขั้นตอน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่คงคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่าไอยรา

          ไอยรา ได้เห็นถึง ปัญหาสุขภาพ ความต้องการ และระดับโฮโมนที่แตกต่างกันออกไปของผู้บริโภค  โดยไม่ว่าจะ วัยรุ่น วัยทำงาน วัยกลางคน ผู้สูงอายุ เพศหญิง เพศชาย เราต้องจึงคิดค้นสูตรถั่งเช่า เพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในทุกเพศทุกวัย

สุขภาพดี เริ่มจากภัยใน อมตะแห่งวัย
“Good health starts from inside Immortal being”