กลไกของการเกิดโรคภูมิแพ้


          อาการของภูมิแพ้เริ่มต้นจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เมื่อสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม เช่น การสูดดม การสัมผัสกับผิวหนัง หรือการรับประทาน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะตอบสนองสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นด้วยการหลั่งสารก่อการอักเสบต่างๆ ซึ่งจะกระตุ้นให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันผลิตแอนติบอดี (Antibody) ที่เรียกว่า อิมมูโนโกลบูลิน อี (IgE) ขึ้นมาต่อสารก่อภูมิแพ้นั้น ๆ เมื่อภายในร่างกายมีแอนติบอดีแล้ว ก็จะทำให้ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้นและไวขึ้น หลังจากนั้น ในครั้งต่อไปที่ร่างกายได้รับหรือมีการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวอีกครั้ง ระบบภูมิคุ้มกันและแอนติบอดีก็จะตอบสนอง และกระตุ้นเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมสต์เซลล์ (Mast cell) ให้หลั่งสารชื่อว่า ฮีสตามีน (Histamine) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของอาการที่ไม่พึงประสงค์ของโรคภูมิแพ้ออกมา ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคืองต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น ผิวหนัง จมูก คอ และปอด  เป็นต้น
 

ถั่งเช่า กับโรคภูมิแพ้


           สรรพคุณของถั่งเช่า นอกจากช่วยปรับสมดุลย์ของร่างกายแล้วยังเป็นยาลดการอักเสบตามธรรมชาติ สามารถลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ เยื่อบุผนังหลอดลม เยื่อบุโพรงจมูก ลดและบรรเทาอาการไอและคันคอจาก ภาวะหลอดลมตีบ ทำให้ผนังหลอดลมคลายตัว หายใจสะดวกขึ้น และยังมีฤทธิ์ในการขจัดเสมหะที่อุดกั้นทางเดินหายใจได้อีกด้วย 

  • ถั่งเช่ามีสรรพคุณในการควบคุมสมดุลของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายได้รับ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จะมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากเกินปกติ จึงเป็นต้นเหตุของการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมากเกินไปและแปรเปลี่ยนไปเป็นอาการแพ้
  • ถั่งเช่ามีสรรพคุณในการป้องกันการจับตัวกันของสารก่อภูมิแพ้เข้ากับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้น้อยลง
  • ถั่งเช่าช่วยลดกระบวนการสร้างสาร Immunoglobulin E (IgE) ซึ่งเป็นสารต่อต้านสารพิษ ที่มากเกินไปในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ซึ่งสารนี้ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ร่างกายแสดงอาการต่อต้านสารที่ได้รับและเป็นตัวกระตุ้นให้อาการภูมิแพ้กำเริบและปล่อยให้สารนี้เข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกาย ก่อให้เกิดการอักเสบและแสดงออกเป็นอาการต่างๆที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เช่นอาการหอบหืด คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา ผื่นคัน เป็นต้น  

          จากงานวิจัยทั้งหลายแล้วนั้น ทำให้ทางการแพทย์ยืนยันว่า ถั่งเช่ามีสรรพคุณในการรักษาระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานเกินปกติในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ให้กลับสู่ภาวะปกติใน 3 ส่วนหลักคือ 1) การควบคุมสมดุลของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้, 2) ป้องกันการจับตัวกันของสารก่อภูมิแพ้ และ 3) ลดกระบวนการสร้างสาร Immunoglobulin E (IgE)

          กลไกการรักษาภูมิแพ้ทั้งสามนี้ เมื่อรวมกับการที่ถั่งเช่ายังมีสรรพคุณเป็นยาปฎิชีวนะธรรมชาติที่ต่อต้านเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ถั่งเช่ามีผลในการรักษาที่ดีเยี่ยมต่อโรคหอบหืดด้วย เพราะอาการหลอดลมหดตัวของโรคหอบหืดนั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากสารเคมีและกระบวนการเดียวกันกับอาการภูมิแพ้

          นอกจากนี้ ถั่งเช่ายังมีสรรพคุณในการลดอาการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดลมที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหอบหืดอีกด้วย การได้รับการรักษาด้วยถั่งเช่าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ยังผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาอาการของโรคลงได้เป็นระยะเวลานาน และยังอาจมีโอกาสหายขาดจากโรคภูมิแพ้ได้